top of page

Groepssessies

Voorwaarden om deel te nemen:
  • motivatie om te stoppen met drinken

  • nuchter naar de sessies kunnen komen

  • bereidheid om in een groep je ervaring te delen en te luisteren naar anderen.

Voor aanvang van de sessies wordt er eerst een (gratis) intakegesprek gepland.

Hierbij wordt er een inschatting gemaakt of het programma voor jou helpend kan

zijn. Wanneer de groepssessies niets voor jou blijken te zijn, kan er, indien gewenst,

ook gekeken worden om individuele therapie op te starten. Dit kan mogelijks

binnen de tarieven van de conventie (11euro of 4 euro indien verhoogde

tegemoetkoming).

Verandering van levensstijl is gebaseerd op 2 pijlers, motivatie en vaardigheden.
Doorheen de sessies focussen we op het uitdiepen van je motivatie tot
gedragsverandering en gaan we je vaardigheden om met moeilijke momenten om
te gaan versterken. We bekijken hierbij samen wat triggers tot gebruik kunnen zijn,
hoe jezelf kan wapenen, wie je steunfiguren kunnen zijn en hoe zij jou het best
kunnen helpen.


In kleine groepjes van 6 tot 12 personen gaan we 6 weken samen op pad.
Telkens op
donderdag van 18u15 tot 19u45. De sessies starten op 20/10/'22.


Iets voor jou? Of voor iemand in uw omgeving? Aarzel dan niet om contact op te
nemen of deze informatie door te geven!

Debbie

Het doel van het programma is het nastreven van een gelukkige nuchtere
levenstijl. Hierbij helpen we elkaar om terug controle te krijgen en niet langer
afhankelijk te zijn. Een volledige alcoholstop, toch zeker tijdens de periode van de
groepsessies, is hiervoor essentieel. Het ervaren van de voordelen van het nuchter
zijn op je gezondheid, je relaties, je algemeen welzijn..... kan dan hopelijk de
aanleiding zijn om te kiezen voor een volledig alcoholvrij leven.


De sessies zijn er voor mensen die het gevoel hebben dat ze de controle over hun
alcoholgebruik kwijt zijn. Als je merkt dat eens je begonnen bent met alcohol het
stoppen heel moeilijk gaat, als je merkt dat er veel tijd en aandacht naar je gebruik
gaat of als je merkt dat jijzelf en/of je omgeving er steeds meer hinder van
ondervindt... Dan kunnen de sessies "Nuchter leven" wel iets voor jou zijn.

bottom of page